Finansiering

Finansiering via hyra och leasing.

Smarta finansieringslösningar

Vid investering av nya maskiner eller annan utrustning samarbetar vi med Nordic Finance, vilka erbjuder smarta och flexibla finansieringslösningar till våra kunder. Hyra eller leasing? Nordic Finance hjälper till att hitta de bästa alternativen för investeringen och skräddarsyr efter kundens verksamhet.

Att finansiera en maskin eller anläggning kan vara en bra lösning. Ett vanligt exempel är installation av, eller utbyte till, energieffektiva lösningar. Då kan energibesparingen "finansiera" en investering som kanske hade skjutits på framtiden på grund av en kostsam initial investering. Så, om du vill spara energi direkt kan kostnaden för en maskin fördelas över en längre period, ofta 36 eller 60 månader. Alternativet är att vänta med energibesparingen tills dess det finns investeringsutrymme, men då kommer nyttan senare.

Såhär går processen till - steg för steg:

Välj objekt:

Kunden bestämmer vad som ska införskaffas och Nordic Finance köper sedan objektet åt bolaget.

Välj leasingperiod:

Kunden väljer hur länge avtalet ska löpa och bestämmer om betalning ska ske månatligt eller kvartalsvis.

Hantering under avtalsperiod:

Kunden leasar objektet av Nordic Finance under hela avtalsperioden.

Avtalet löper ut:

När avtalet löper ut kan kunden välja mellan att förlänga eller köpa objektet till ett restvärde.