Danfoss har byggt framtidens stormarknad och SA-AL Køleteknik valdes givetvis som leverantör.

08 Sep 2023

Danfoss har med hjälp av SA-AL Køleteknik byggt en ny stormarknad med det bästa inom kyl- och värmeteknik.

Danfoss har byggt en ny stormarknad med det bästa inom kyl- och värmeteknik. Det är energieffektivitet i världsklass. Stormarknaden har solceller på taket och laddstationer har satts upp så att kunderna kan ladda elbilen. Den nya Smart Store Supermarket är fylld med den senaste tekniken inom kyl- och värmeteknik. Kylskåp och frysar i en stormarknad avger värme när de ska hålla kundernas varor kalla. Värmen kan återanvändas för att värma upp stormarknaden istället för att släppa den till spillo. Kylsystemet i den nya stormarknaden drivs med koldioxid/Co2 – ett naturligt köldmedium – vilket bidrar till att minska den totala klimatpåverkan.

I samband med stormarknaden har Danfoss etablerat ett showroom i en del av byggnaden, där alla installationer är synliga för besökare och kunder. Danfoss lösningar för värme och kyla som CO2, värmeåtervinning och samspelet mellan installationer kan alltså upplevas medan de är i drift. Stormarknaden ska drivas av BALS, Danmarks största oberoende allmännyttiga förening som hyr av Danfoss. Anläggningen är ansluten till Nordals Fjärrvärme och kan leverera överskottsvärme till det lokala fjärrvärmenätet på Nordals.

- Vi på SA-AL Køleteknik är oerhört stolta över att ha kunnat leverera denna komplexa installation till Danfoss. Samarbetet med beställare, rådgivare och alla underleverantörer har gått väldigt bra, vi har ansvarat för hela leveransen inkl. kylmöbler, kylrum, Co2-system, glykolsida, etc. Många saker har behövt gå ihop och alla har varit extremt samarbetsvilliga. Säger Rune Høyer, VD på SA-AL Køleteknik

Ta del av hela referensprojektet här