Nordic Climate Group expanderar till Finland

19 Sep 2022

Vi välkomnar MV-Jäähdytys till gruppen och etablerar därmed en verksamhet i Finland

MV-Jäähdytys (”MV”) är det ledande fristående kyl- och värmeföretaget i Finland och har varit verksamma i mer än 50 år. Bolaget erbjuder installation, underhåll och reparationer av kyl- och värmeanläggningar samt storkök. MV har fem servicecenter och erbjuder dygnet-runt-service i hela landet till mer än 45 000 anläggningar. Bolaget har en stark tillväxt med en omsättning över 30 miljoner EUR med cirka 200 anställda.

När MV blir en del av Nordic Climate Group etableras verksamhet i Finland och gruppen når en samlad omsättning på 2,8 miljarder SEK med 61 lokala etableringar. Färdigställandet av affären är villkorat av finska konkurrensverkets godkännande.

Jag är väldigt glad att MV-Jäähdytys blir en del av Nordic Climate Group. Särskilt imponerande är den professionalism och kvalitet som de erbjuder sina kunder. MV:s servicemodell är välutvecklad, vilket är något vi kommer kunna dra lärdomar av i hela gruppen. Därtill har MV en stark entreprenörsanda som harmonierar bra med våra bolag i Sverige och Norge. Vi välkomnar MV till vår grupp och ser fram mot att utbyta erfarenheter när vi tillsammans bygger vidare Nordic Climate Group” säger Fredrik Gren, VD Nordic Climate Group.

Tillsammans med Nordic Climate Group ser vi stora möjligheter att ytterligare stärka vår position på den nordiska marknaden. Vi ser expansionsmöjligheter både genom fler geografiska etableringar och ett breddat erbjudande.  Vi ser även fram mot att utbyta erfarenheter och påbörja samarbeten med andra bolag inom Nordic Climate Group”, säger Ilpo Mäkelä, VD MV-Jäähdytys.

Fredrik Gren började nyligen som VD och koncernchef på Nordic Climate Group. Fredrik har en lång erfarenhet av att utveckla verksamheter och kommer närmast från rollen som koncernchef för Prosero Security Group. Han har tidigare även varit VD för vårdkoncernen Ambea och Menigo Foodservice samt Partner på McKinsey & Company.

Vårt fokus är att hjälpa våra kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga en ledande koncern i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv. Vår övertygelse om att vår framgång bygger på entreprenörskraft, decentraliserade verksamhetsenheter med samarbeten inom affärer/upphandlingar, personalutbildning och kunskapsutbytet av tekniskt kunnande.

För mer information vänligen kontakta

Fredrik Gren, VD Nordic Climate Group
Tel +46 705 116499
fredrik.gren@nordicclimategroup.se

Ilpo Mäkela, VD MV-Jäähdytys
Tel + 358 50 408 83 08
 ilpo.makela@mv-jaahdytys.fi

Pressmeddelande svenska

Pressmeddelande engelska

från vänster Ilpo Mäkela, Fredrik Gren