Karlstad Kylkonsult AB ansluter till Nordic Climate Group

11 Apr 2022
Karlstad Kylkonsults lokala marknad för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta den lokala efterfrågan på företagets tjänster är en anslutning till Nordic Climate Group ett naturligt val för Karlstad Kylkonsult AB. Nordic Climate Group har ett tydligt fokus på hållbara klimatlösningar med energieffektivitet och naturliga köldmedier i centrum.

”Att ta detta steg nu känns helt naturligt säger Björn Andersson, VD för Karlstad Kylkonsult AB.

Vi har sedan omstarten 2017 haft en enorm efterfrågan på våra tjänster vilket stundtals varit en belastning för vår organisation. Att nu kunna ta del av synergieffekterna inom gruppen möjliggör för oss att åta oss fler uppdrag som vi tidigare varit tvungna att tacka nej till. Nu kan vi driva branschens omvandling och erbjuda tekniska lösningar från projektering till färdig anläggning, underhåll och service. Lokalt kommer kunderna att känna igen oss med samma varumärke, samma tekniker men med helt andra resurser. För oss är samarbetet inom Nordic Climate Group ett stort steg framåt. Nu ökar vi våra möjligheter att stärka vår kompetens och konkurrenskraft.”

Grunden i Nordic Climate Groups verksamheten är en stark lokal marknadsposition Det innebär att de bolag som ingår i Nordic Climate Group jobbar vidare med sitt lokala varumärke, tidigare ägare kvarstår i sina roller och nuvarande verksamhet inkl. kunduppdragen prioriteras. Gruppens styrka byggs genom att bolagen tillsammans blir konkurrenskraftigare genom inköp, utbildning, teknisk utveckling och gemensam marknadskommunikation. För kunderna blir Karlstad Kylkonsult som en del av Nordic Climate Group en rikstäckande partner med bredare utbud och djupare kunskap.

Nordic Climate Group bildades 2021 och har som mål är att skapa en stark och framträdande aktör inom projektering, installation och service av kyla och värme med kringtjänster på den svenska marknaden. Redan idag finns Nordic Climate Group på 40 orter i Sverige och Norge. Tillsammans omsätter gruppen cirka 2,2 miljarder SEK och har ca 800 medarbetare.


För mer information, vänligen kontakta

Björn Andersson, VD, Karlstad Kylkonsult AB, tel 070-386 35 35

Mats Åström, tf VD, Nordic Climate Group AB, tel 072-050 22 44

Karlstad Kylkonsult AB med säte i Karlstad startade 1992, övertogs i nuvarande regi 2017.
Bolaget har 6st anställda.