Eskilstuna kommun sparar 450 000 kWh genom värmeåtervinning i skolkök

Kfast har givit Kyltjänst i Eskilstuna i uppdrag att installera CO2-kylmaskiner med värmeåtervinning i tre av kommunens tillagningskök för skolmat. Varje skolkök får tre CO2-kylmaskiner som betjänar kyl, frys och nedkylning. Den effektiva värmeåtervinningen från kylmaskinerna går sedan tillbaka som ”gratis” energi till skolans värmesystem och ventilation.

Energibesparingen som Eskilstuna kommun gör är betydande och är per skola beräknad till:

  • Gökstensskolan, 100 000 kWh/år.
  • Rekarnegymnasiet, 250 000 kWh/år.
  • Fristadsskolans kök är precis ombyggt och driftsatt och beräknas spara 100 000kWh/år.

Tillsammans är det en besparing på 450 000 kWh per år. Sammantaget skulle den återvunna värmen räcka för uppvärmning av cirka 22 villor av standardstorlek (enligt SCB) under ett år.

Om energivinsten är stor så är miljövinsten ännu större. Kylmaskinerna använder CO2 (koldioxid) som köldmedium. Det är ett naturligt köldmedium som är helt klimatneutralt och PFAS-fritt. Den CO2 som nyttjas har återvunnits från tillverkning av biogas.

- Eskilstuna kommun satsar på energibesparande åtgärder och tänker hållbart. Jag skulle vilja säga att i jämförelse med andra kommuner och deras fastighetsbolag ligger vi väldigt långt fram. Vi har ett ramavtal med Kyltjänst i Eskilstuna som vi anlitat för de här uppdragen. De känner våra anläggningar och har rätt kompetens för uppgiften. Det är säkert ett femtiotal storkök som de håller reda på åt oss, säger Mikael Eriksson, driftstekniker på Kfast.

- Jag tycker det är kul att jaga energibesparande åtgärder tillsammans med kommunens fastighetsbolag. Det är en energi- och miljömedveten beställare som vi har ett bra samarbete med, säger Per Andersson, vd på Kyltjänst i Eskilstuna.