Rekordorder för Kylgruppen - ny kyla till AstraZeneca

12 Apr 2024

AstraZenecas produktionsanläggning i Gärtuna, Södertälje, uppgraderas med hjälp av Kylgruppen. Utgångspunkten är naturliga köldmedier, verksamhetskritisk kyla samt energieffektivitet.

Nordic Climate Group-bolagen, SLS och Kylgruppen, har fått ett stort ansvar i leveransen av den nya kylanläggningen. SLS har projekterat och bygger kylaggregaten efter AstraZenecas önskemål, Kylgruppen installerar och driftsätter. Generalentreprenör för entreprenaden är Kylgruppens beställare, Assemblin VS, som ansvarar för de tekniska installationerna.

Kylgruppens uppdrag, som underentreprenör till Assemblin VS, är att ta bort de gamla kylmaskinerna och installera samt driftsätta sju stycken nya kylaggregat med ammoniak som köldmedium. Ammoniak är ett naturligt köldmedium som är energieffektivt, klimatneutralt och Pfas-fritt. Aggregaten har en sammanslagen kyleffekt på 20 megawatt. Det tillkommer också nya kylmedelkylare, plattvärmeväxlare och annan kringutrustning.

- AstraZeneca gör en stor satsning som vi är stolta över att få vara en del av. Det här är vårt största uppdrag någonsin och det för med sig ett stort åtagande som vi ska förvalta på bästa tänkbara sätt. Vi vill tacka Assemblin för förtroendet, säger Daniel Nyström som ansvarar för industriprojekt på Kylgruppen.

Projektet är pågående och beräknas färdigställas försommaren 2025.