Åländska HP Kyla & Värme förvärvas av Nordic Climate Group

17 Jan 2024

Nordic Climate Group får ytterligare en geografisk bas genom förvärvet av åländska HP Kyla & Värme AB i Mariehamn. I köpet ingår även dotterbolaget HP Klimatservice AB i svenska Vagnhärad. Utöver etableringen på Åland innebär tillskottet att Nordic Climate Group förstärker sin position i östra Sverige. HP Kyla & Värme levererar kylservice och installationer till kommersiella kunder samt fastighetsägare. HP Klimatservice kompletterar med styr och övervakning samt värmepumpar både till kommersiella kunder och konsumenter. Tillsammans omsätter bolagen cirka 67 miljoner SEK och har 35 anställda i Mariehamn samt 7 anställda i Vagnhärad. Verksamheten har sedan 2011 ägts av en grupp anställda hos HP Kyla & Värme AB, Evolver Investment Group AB och investerare. Tillträdet återstår att genomföra.

- Vi har under lång tid utvärderat vilket hem som HP har bäst förutsättningar att utvecklas i. Med Nordic Climate Groups snabba tillväxt och tydliga inriktning på naturliga köldmedier, kändes beslutet om en anslutning till dem logisk. HP har utöver basen i Mariehamn och verksamheten i Vagnhärad goda förutsättningar att samarbeta i Finland tillsammans med Nordic Climate Groups finska verksamhet MV-Jäähdytys. Då kommer Nordic Climate Groups befintliga etableringar i båda länder väl till pass, säger Leif Nordlund, Styrelseordförande i HP Kyla & Värme AB och Industrial Advisor hos Evolver Investment Group AB.  

 Grunden i Nordic Climate Groups verksamhet är en stark lokal marknadsposition. Det innebär att HP Kyla & Värme och HP Klimatservice, precis som de andra bolagen som ingår i gruppen, bibehåller sitt lokala varumärke, tidigare bolagsledning kvarstår och nuvarande verksamhet samt kunder prioriteras.

 - Åland är en ny marknad för oss, men en viktig länk mellan Sverige och Finland. Vi välkomnar även deras kunnande inom naturliga köldmedier, i synnerhet CO2, samt att de är aktiva på värmepumpsidan inklusive styr och övervakning. De passar väl in i vår målsättning att alltid leverera maximal energieffektivitet och minimalt klimatavtryck till våra kunder. Vi gläds återigen att ett välskött bolag med goda utvecklingsmöjligheter väljer Nordic Climate Group, säger Fredrik Gren, koncernchef, Nordic Climate Group.

 Nordic Climate Groups fokus är att hjälpa sina kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga ett ledande bolag i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv.

 - Vi är övertygade om att vår framgång bygger på entreprenörskraft, decentraliserade verksamhetsenheter med samarbeten inom affärer/upphandlingar, personalutbildning och delande av tekniskt kunnande, säger Fredrik Gren.

 

För mer information vänligen kontakta

Fredrik Gren, VD Nordic Climate Group
Tel +46 705 11 64 99
fredrik.gren@nordicclimategroup.se

Leif Nordlund, Styrelseordförande i HP Kyla & Värme Ab och Industrial Advisor hos Evolver Investment Group AB

Tel +358 50 359 7282

leif.nordlund@evolverequity.com

 

Om Nordic Climate Group
Nordic Climate Group är en ledande aktör inom kyl-, värme- och energieffektiva installationer med målbilden att vara en självklar förebild inom hållbara klimatlösningar. Vi tar ett helhetsansvar från idé, projektering, installation och leverans till underhåll samt service.

 Koncernen bildades 2021 och består av ett 80-tal lokala etableringar, har drygt 1200 anställda och omsätter cirka 3,7 miljarder SEK. Nordic Climate Group ägs av en bred grupp entreprenörer och medarbetare tillsammans med Altor Fund V.