Nordic Climate Group öppnar ny rekryteringspilot för kyltekniker

19 Dec 2023

Nordic Climate Group, Nordens ledande aktör inom kylbranschen, tar nu initiativ till en rekryteringskampanj för att möta arbetsmarknadens brist på kyltekniker. Kylbranschen står, precis som samhället i stort, inför en grön omställning. Ökade krav på hållbarhet tillsammans med omställning till naturliga köldmedier ger en positiv effekt på efterfrågan. Behovet av att få in fler kompetenta tekniker är stort och hundratals personer kommer behöva anställas de närmaste åren. Med en ökande efterfrågan på kompetent arbetskraft, tar Nordic Climate Group nu saken i egna händer för att möta dessa utmaningar.

Vi expanderar i hela Norden och bristen på tekniker är stor. Under en femårsperiod kommer branschen, bara i Sverige, behöva anställa hundratals nya kyltekniker varje år. I dagsläget hinner skolsystemet tyvärr inte med att leverera detta. Vi behöver också säkerställa att kylteknikerna besitter goda kunskaper, inte minst om naturliga köldmedier", säger Mikael Anjou, Sverigechef, på Nordic Climate Group.

Målet med rekryteringsprojektet är att med Nordic Climate Groups interna utbildningsverksamhet, NCG Academy, forma kompetenta kyltekniker för att möta den växande efterfrågan på hållbara kylanläggningar.

Teknikutveckling förändrar branscher och öppnar nya möjligheter. Fordonsbranschen ställer om till elektrifierade fordon och kylbranschen till naturliga köldmedier. I båda fallen är det minskad klimatpåverkan som driver utvecklingen. Att kunna erbjuda karriärmöjligheter som går i takt med samhällsutvecklingen är intressant.

"Trots regelbundna rekryteringsinsatser har vi en ihållande brist på kyltekniker. Branschens gröna omställning som går snabbt, innebär bland annat ändrade regler och krav för köldmedier. Det här gör att många av de befintliga anläggningarna och kylsystemen som finns installerade i fastigheter, i livsmedelsbutiker och inom industrin runtom i landet kommer att behöva bytas ut. För oss innebär det här lyckligtvis mer jobb, och detta i en period där många andra närliggande branscher går mot svårare tider på grund av lågkonjunktur och sämre ekonomi. Här ser vi att vi kan erbjuda personer en unik chans till omskolning och en ny yrkeskarriär," tillägger Malin Semb-Josefson, HR-chef, Nordic Climate Group.

Projektet sker i samarbete med rekryteringsföretaget Professionals Nord, som kommer hantera intervjuer och urval av deltagare. Deltagarna kommer få teoretisk utbildning via NCG Academy och praktik samt handledning i dotterbolagen. De blivande kylteknikerna anställs i något av dotterbolagen och har lön under utbildningsperioden. Målet med projektet är att deltagarna ska vara certifierade inom 12-24 månader.  

Projektet lanseras i sociala medier och på nordicclimategroup.se den 27 december 2023.

För mer information om rekryteringsprojektet och ansökningsprocessen, vänligen kontakta:

Malin Semb-Josefson, HR-chef, Nordic Climate Group.

malin.semb@nordicclimategroup.com

+4610 - 410 74 06

 

Om Nordic Climate Group
Nordic Climate Group är en ledande aktör inom kyl-, värme- och energieffektiva installationer med målbilden att vara en självklar förebild inom hållbara klimatlösningar. Vi tar ett helhetsansvar från idé, projektering, installation och leverans till underhåll samt service. Koncernen bildades 2021 och består av drygt 75 lokala etableringar, varav drygt 30 i Sverige.