JF Køleteknik förvärvas av SA-AL Køleteknik

01 Nov 2023

SA-AL Køleteknik förvärvar JF Køleteknik i Vejle med mål att utveckla industrisegmentet med installation och service. Genom affären breddar Nordic Climate Group, som äger SA-AL Køleteknik, sin närvaro i Danmark. Förvärvet kompletterar gruppens danska bolag SA-AL Køleteknik, PVN Køleteknik, Buus Køleteknik och Nordkøl. Bolagen kan erbjuda danska kunder kompletta kyl-, värme- och energilösningar och är tillsammans med systerbolagen i Nordic Climate Group Nordens ledande branschaktör.

- Vi är glada för samarbetet med JF Køleteknik och ser fram mot att kunna hjälpa våra kunder med en bredare resurs. Även om vi bara ingått i Nordic Climate Group en kort tid så ser vi fördelarna både för oss som bolag och för kunderna, säger Rune Høyer, VD, SA-AL

-Det är inspirerande att kunna samarbeta i en så bred grupp som Nordic Climate Group. Det ger oss helt nya förutsättningar att kunna utvecklas vidare, säger Morten Hansen, VD, JF Køleteknik

Genom förvärvet av JF Køleteknik finns Nordic Climate Group på 6 orter i Danmark. Nordic Climate Groups fokus är att hjälpa sina kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga ett ledande bolag i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv. Modellen bygger på entreprenörskap, decentraliserade verksamheter med samarbeten inom affärer/upphandlingar, personalutbildning och delande av tekniskt kunnande.

 

För mer information vänligen kontakta

Rune Høyer, VD, SA-AL Køleteknik

rh@koleteknik.dk

Tel: 86 30 07 26   Direkte: 26 39 62 39 

 

Fredrik Gren, VD Nordic Climate Group

fredrik.gren@nordicclimategroup.se

Tel: +46 705 11 64 99

Om Nordic Climate Group


Nordic Climate Group är en ledande aktör inom kyl-, värme - och energieffektiva installationer med målbilden att vara en självklar förebild inom hållbara klimatlösningar. Vi tar ett helhetsansvar från idé, projektering, installation och leverans till underhåll samt service. Koncernen bildades 2021 och består av drygt 70 lokala etableringar och har cirka 1.100 anställda. Nordic Climate Group ägs av en bred grupp entreprenörer och medarbetare tillsammans med Altor Fund V.