Buus och Nordkøl tar Nordic Climate Group från 2 till 4 bolag i Danmark

14 Sep 2023
Nordic Climate Group ökar sin närvaro i Danmark genom förvärven av Buus Køleteknik och Nordkøl. Förvärven kompletterar de tidigare av SA-AL Køleteknik samt PVN Køleteknik och förstärker Nordic Climate Groups position i Danmark. Gruppen är Nordens ledande installatör av kyl-, värme- och energilösningar. Genom de tillkommande bolagen breddas kunderbjudandet med segmenten marin kyla och industriella ismaskiner. Nordic Climate Group, som etablerades 2021, omsätter med förvärven 3,5 miljarder SEK och har cirka 1 200 anställda vid drygt 70 lokala etableringar i Norden.

Buus Køleteknik och Nordkøl har sedan 2017 haft en ägargemenskap och kan genom anslutningen till Nordic Climate Group samverka både med gruppens bolag i Danmark och andra länder. Buus Køleteknik har en betydande exportmarknad medan Nordkøl har ett mer lokalt servicefokus. Tillsammans har bolagen 20 anställda och omsätter 40 miljoner DKK. Med etableringarna i Nykøbing Mors respektive Hanstholm finns Nordic Climate Group på 6 orter i Danmark.

­– Vi har under många år arbetat upp en internationell marknad inom marin kyla och industriella ismaskiner. Nu står vi inför en fortsätt expansion där vi tillsammans med Nordic Climate Group får helt nya möjligheter. Vi har redan ett samarbete med det norska systerbolaget PTG som vi nu kan utveckla. Den kunskap vi byggt upp vill vi dela med gruppens bolag i de nordiska länderna. Just kunskapsutbytet är viktigt när alltmer fokus ligger på energieffektivitet och minskat klimatavtryck, säger Frank Olesen, VD, Buus Køleteknik.

– Service är nyckeln till stabila kundrelationer, något som vi jobbat med och prioriterat oavsett om det är en lokal butik eller ett fartyg på besök i en hamn. Tack vare kunniga medarbetare både hos oss och hos Buus har vi kunnat bygga en stark marknadsposition på nordvästra Jylland. Det blir mycket stimulerande att få vara en del av Nordic Climate Group och vi uppskattar deras strategi som utgår från de lokala bolagens befintliga verksamhet, säger Rudi Weje, VD, Nordkøl.

Grunden i Nordic Climate Groups verksamhet är en stark lokal marknadsposition. Det innebär att Buus Køleteknik med dotterbolaget Buus Ice och Nordkøl på samma sätt som andra bolag i gruppen arbetar vidare med sitt lokala varumärke, tidigare ägare fortsätter i samma roller, och nuvarande verksamhet inklusive befintliga kunduppdrag prioriteras.

– När vi nu tar ytterligare steg i Danmark finns det internationella samarbetet med som en viktig pusselbit. Förvärvens inriktning på den marina kylan innebär att vi når en marknad med kunder i fler länder än vi tidigare jobbat med. Samtidigt finns en stark lokal verksamhet med service och närhet till kunderna som breddar möjligheterna i Danmark. Kombinationen av verksamheter som Buus Køleteknik och Nordkøl är verkligen intressant, säger Fredrik Gren, VD, Nordic Climate Group.

Nordic Climate Groups fokus är att hjälpa sina kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga ett ledande bolag i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv. Modellen bygger på entreprenörskraft, decentraliserade verksamhetsenheter med samarbeten inom affärer/upphandlingar, personalutbildning och delande av tekniskt kunnande.

För mer information vänligen kontakta

Fredrik Gren, VD Nordic Climate Group
fredrik.gren@nordicclimategroup.se
Tel: +46 705 11 64 99

Frank Olesen, VD, Buus Køleteknik
fso@buus.dk
Tel: +45 97 74 40 33

 

Rudi Weje, VD, Nordkøl
rudi@nordkoel.dk
Tel: +45 25 20 93 05

Om Buus Køleteknik och Nordkøl

Buus Køleteknik, Nykøbing Mors, grundades 1958. 

Från att ha varit en lokal entreprenör har Buus utvecklats till ett internationellt industriföretag inom kylområdet. 90 % av produktionen exporteras till länder över hela världen. I verksamheten ingår även Buus ICE.

Nordkøl, Hanstholm, grundades 1988.

Nordkøl startade med tjänster riktade till sjöfart och fiskerinäringen. Bolaget har utvecklats och levererar tjänster till livsmedelsbutiker, industri, luftkonditionering, kyl- och frysrum samt har stor kompetens inom ismaskiner.

Sedan 2017 har Buus Køleteknik och Nordkøl en ägargemenskap med Frank Olesen och Rudi Weje som ägare.