Kylgruppen energieffektiviserar Skåvsjöholm konferens och möten

14 Aug 2023 Kylgruppen

Kylgruppen har i uppdrag att energi- och miljösäkra kyl- och värmesystemen i Skåvsjöholm konferens och möten. Genom att använda DLE-konceptet, som är en kombination av CO2-värmepump och avancerad styrteknik, kommer Skåvsjöholms kyl- och värmesystem bli klimatneutralt och energieffektivt.

Kylgruppen har i uppdrag att energi- och miljösäkra kyl- och värmesystemen i Skåvsjöholm konferens och möten. Genom att använda DLE-konceptet, som är en kombination av CO2-värmepump och avancerad styrteknik, kommer Skåvsjöholms kyl- och värmesystem bli klimatneutralt och energieffektivt. CO2 (koldioxid) är ett 100% miljövänligt och PFAS-fritt köldmedium som tillhandahålls som en biprodukt vid biogasframställning.

Kylgruppen väljer alltid naturliga köldmedierna i första hand. Det är den policy de valt gentemot, klimatet, omvärlden och sina kunder.

Skåvsjöholm är en populär konferens och hotellanläggning, byggd på 70-talet och belägen norr om Stockholm. Anläggningen har plats för 107 övernattande gäster i 87 enkelrum och 10 dubbelrum. Till det finns det 17 mötesrum i varierande storlek. Skåvsjöholm är Svanenmärkt och ISO-certifierad.

När DLE-konceptet är installerat och driftsatt kan det hjälpa Skåvsjöholm att nå ytterligare miljö- och energimässiga certifieringar som exempelvis Miljöbyggnad i drift och LEED.

Skåvsjöholms fem värmepumpar kommer ersättas av en CO2-värmepump som hämtar energi ur 1400 meter lång sjöslinga som ligger utlagd i havsviken nedanför anläggningen. Resultatet blir en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning för kyla och värme.

 

- Vi har samarbetat med Kylgruppen i 17 år och känner deras kompetens och stora engagemang. När de föreslog DLE-konceptet så var det en enhällig styrelse med ägare som ville genomföra den här framtidssatsningen. Skåvsjöholm är redan i dag en energieffektiv byggnad som nu blir ännu energisnålare med det nya klimatneutrala köldmediet. Vi kommer också få betydligt högre driftsäkerhet och inte minst begränsa oljespetsen till noll. Det här är framtiden och ligger helt i linje med Skåvsjöholms miljöprofil säger Dan Rick, fastighetschef på Skåvsjöholm konferens och hotell!

Projekteringen av uppdraget är genomförd och installationsarbetet startade för Kylgruppens räkning under sommaren 2023. Under hösten samma år beräknas uppdraget vara genomfört. DLE-konceptet har installerats på flera konferensanläggningar där energieffektivitet och miljötänkandet står högt på agendan, t ex Sånga-Säby Konferens och Yasuragi SPA & Konferens