”Det kommer att hända mycket det närmaste året”

26 Jun 2023

För ett år sedan visste han inte mycket om kylbranschen – nu är Fredrik Gren koncernchef med 60 kylföretag under sig. ”Det här är det mest spännande uppdrag jag haft”, säger Fredrik Gren , vd för Nordic Climate Group, NCG.

Fredrik Gren i intervju med VVS-Forum

"Hur började du ta dig an jobbet som vd för NCG?

– Jag har bytt bransch många gånger och det gäller att börja längst ut i verksamheten, så jag har besökt de flesta av våra bolag för att skapa en bild av vart vi ska. Sedan gäller det att tillsammans med så många som möjligt i organisationen enas om bilden av var vi står och vart vi ska. Ju fler som är involverade desto större sannolikhet att vi tar oss framåt som önskat.

Är det svårt att leda företag när du egentligen inte kan så mycket om verksamheten, du är ingen kylexpert?

– Det gäller att ha klart vilken roll man ska ha som ledare. Det finns universella delar i ledarskap och att driva bolag. Och det kan vara nyttigt att byta bransch, man kan se nya saker.

Koncernen NCG är bara några år gammal. Vad är målet som du pratar om?

– Vi ska vara ett jäkla bra hem för lokala världsmästare, som är bäst i sin nisch och region. De ska trivas och fortsätta utvecklas hos oss[AE6] .

Är det inte smalt att bara jobba med kyla?

– Nej, vi tittar på förvärvsmöjligheter och listan med intressanta bolag är ganska lång. Vi började i Sverige och Norge och har tagit oss in i Finland och Danmark och vi kommer också att pröva ute i Europa. Vi är i dag 60 bolag, varav 33 i Sverige.

Hur är konkurrens från andra aktörer som vill köpa bolag?

– Alla bolag vi pratar med har fått påringningar från andra men vi förlorar inte affärer till dem. Vårt fokus på kyla gynnar oss.

Hur ser planerna ut framåt i Sverige?

– Av vår omsättning på 3,5 miljarder kronor är knappt 2 miljarder i Sverige. Det har varit en lite lugnare period men det kommer att hända mycket det närmaste året och åren.

Hur ser kraven ut på bolagen som ska in?

– De bör ledas av någon eller några som vill komma in i teamet och utvecklas, inte någon som är 60 plus och säljer för att gå i pension. Det är också viktigt att det är en person vi vill ha med i gruppen . Och så ska det vara bolag som går bra, vi har ingen struktur för att ta hand om och vända utvecklingen i bolag som går dåligt.

Vad är ert största problem?

– Helt klart bristen på tekniker, det är en stor utmaning. Det behövs fler utbildningsplatser och vi måste jobba med branschens attraktivitet , vilket vi bland annat gör genom vår egen akademi.

Hur ser du på din och bolagets framtid på fem års sikt?

– Det här otroligt givande att jobba i en bransch som växer och gör mycket gott. Vi ser till att spara energi åt kunderna och gör något bra för klimatet så jag lär fortsätta. Det här är det mest spännande uppdrag jag haft. NCG kommer att vara dubbelt så stora i Norden som i dag och ha etablerat oss i två europeiska länder till."

Ta del av intervjun i sin helhet:

https://www.vvsforum.se/2023/06/kylbossen-det-kommer-att-handa-mycket-det-narmaste-aret/