Wester Kylteknik AB i Norrköping nu i Nordic Climate Group

02 Maj 2023

Genom förvärvet av Wester Kylteknik förstärker Nordic Climate Group sin position som Nordens ledande aktör inom kyl-, värme - och energieffektiva installationer. Wester Kylteknik utför projektering, installation och service på alla typer av kyl-, frys- och värmepumpanläggningar.

Genom förvärvet av Wester Kylteknik förstärker Nordic Climate Group sin position som Nordens ledande aktör inom kyl-, värme - och energieffektiva installationer. Wester Kylteknik utför projektering, installation och service på alla typer av kyl-, frys- och värmepumpanläggningar. Erfarenheterna och kunskapen om industrins ammoniakanläggningar är särskilt intressant med tanke på samhällets omställning till naturliga köldmedier. Bolaget har varit en etablerad aktör i Norrköpingsregionen sedan 1990-talet. Wester Kylteknik omsätter 13 miljoner SEK och har 6 anställda.

-Vi har alltid sett positivt på utveckling och nu kommit till en punkt där det är dags att ta nästa steg. Vi vill ta oss an framtiden i ett större sammanhang som dels tryggar bolaget och vår personal, dels tar oss vidare till nya affärer och utvecklar våra möjligheter inom energieffektivisering och hållbara köldmedier, säger Conny Wester, VD Wester Kylteknik, därtill gillar jag Nordic Climate Groups framåtanda, fortsätter Conny.

Grunden i Nordic Climate Groups verksamheten är en stark lokal marknadsposition. Det innebär att Wester Kylteknik precis som de andra bolagen som ingår i gruppen jobbar vidare med sitt lokala varumärke, tidigare ägare fortsätter i samma roll och nuvarande verksamhet inklusive kunduppdragen prioriteras. Sedan tidigare finns Norrköpingsbolaget SLS Kyla Värme Energi AB med i Nordic Climate Group.  

-Jag välkomnar verkligen Wester Kylteknik till Nordic Climate Group. Det är ett välrenommerat företag med en ledare som byggt upp en stark verksamhet i en strategisk viktig region. I takt med en komplicerad energisituation för bland annat industrin är deras erfarenheter och kunnande viktiga för hela Nordic Climate Group, säger Fredrik Gren, koncernchef, Nordic Climate Group.

Nordic Climate Groups fokus är att hjälpa sina kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga ett ledande bolag i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv. 

-Vi är övertygade om att vår framgång bygger på entreprenörskraft, decentraliserade verksamhetsenheter med samarbeten inom affärer/upphandlingar, personalutbildning och delande av tekniskt kunnande, säger Fredrik Gren

 

För mer information vänligen kontakta

Fredrik Gren, VD Nordic Climate Group
Tel +46 705 11 64 99
fredrik.gren@nordicclimategroup.se

 

Conny Wester, VD, Wester Kylteknik AB

Tel +46 706 88 70 40

conny.wester@wkt.se

 

Om Nordic Climate Group
Nordic Climate Group är en ledande aktör inom kyl-, värme - och energieffektiva installationer med målbilden att vara en självklar förebild inom hållbara klimatlösningar. Vi tar ett helhetsansvar från idé, projektering, installation och leverans till underhåll samt service.

Koncernen bildades 2021 och består nu av 66 lokala etableringar och har drygt 1000 anställda. Nordic Climate Group ägs av en bred grupp entreprenörer och medarbetare tillsammans med Altor Fund V.