Mikael Anjou rekryteras till ledningen i Nordic Climate Group

24 Apr 2023

Mikael Anjou tillträder som Sverigechef Stockholm/Syd för Nordic Climate Group den 2 maj 2023.

Nordic Climate Group förstärker ledningen genom att rekrytera Mikael Anjou. Koncernen har sedan starten i maj 2021 haft en kraftig tillväxt och har förnärvarande 65 lokala etableringar med 1000 medarbetare i Sverige, Norge och Finland som tillsammans omsätter 3 miljarder SEK. Nordic Climate Group har tagit en position som Nordens ledande aktör inom kyl-, värme - och energieffektiva installationer. Rekryteringen av Mikael Anjou är ett led i att kunna fortsätta tillväxten samt att ge ytterligare stöd till bolagen i gruppen. Mikael Anjou har en lång bakgrund från bygg- och fastighetssektorn, bl a som vice koncernchef för Stockholms stads största privata bostadsbolag Einar Mattsson, samt från industriell service där han ansvarade för Europaverksamheten utanför Skandinavien hos telekominstallatören Relacom. Därtill har han verkat som konsult på McKinsey & Co, och under senare år också som konsult i egen regi inom byggbranschen. Mikael Anjou tillträder tjänsten som Sverigechef Stockholm/Syd med ansvar för ett 15-tal bolag.

 

-Jag ser oerhört mycket fram emot att arbeta tillsammans med de övriga inom Nordic Climate Group. Ökad energieffektivitet kan inte underskattas för att vi ska klara klimatomställningen, och här är NCGs arbete av oerhörd betydelse. Det känns väldigt spännande att bidra i detta, säger Mikael Anjou

 

-Vi är glada för att Mikael Anjou kommer till Nordic Climate Group, säger Fredrik Gren, koncernchef Nordic Climate Group, inte minst beroende på att han har en bred och djup kunskap om service- och entreprenadbranscherna både ur ett leverantörs- och kundperspektiv.

 

Mikael Anjou tillträder sin tjänst den 2 maj 2023.

För mer information vänligen kontakta

Fredrik Gren, VD Nordic Climate Group
Tel +46 705 11 64 99
fredrik.gren@nordicclimategroup.se

Om Nordic Climate Group
Nordic Climate Group är en ledande aktör inom kyl-, värme - och energieffektiva installationer med målbilden att vara en självklar förebild inom hållbara klimatlösningar. Vi tar ett helhetsansvar från idé, projektering, installation och leverans till underhåll samt service.

Koncernen bildades 2021 och består av 65 lokala etableringar och har drygt 1000 anställda. Nordic Climate Group ägs av en bred grupp entreprenörer och medarbetare tillsammans med Altor Fund V.