EK-kyl AB hjälper till att återvinna energi som ger värme och varmvatten åt 2500 hushåll!

12 Sep 2022 EK-Kyl Hållbarhet

I Gustavsberg genomför just nu Vattenfall Elanläggningar och EK-kyl ett energibesparingsprojekt tillsammans med AstaReal.

Återvinning av energi från processindustrin till fjärrvärme är en viktig del av framtidens energilösning. I Gustavsberg genomför just nu Vattenfall Elanläggningar och EK-kyl ett energibesparingsprojekt tillsammans med AstaReal. Målet är att återvinna upp till 2,8 megawatt från AstaReals tillverkningsprocess av Astaxantin. Den återvunna energin kommer att gå tillbaka till fjärrvärmenätet och ge varmvatten och uppvärmning åt cirka 2500 hushåll.

AstaReal tar fram Astaxantin, en kraftfull antioxidant som bildas naturlig i vissa alger. AstaReal odlar algerna med hjälp av näring, koldioxid och starkt ljus. Det uppstår mycket värme från belysning och drivdon men också från kyl- och frysrum och andra värmekällor.

Den överblivna värmen kommer nu att kunna återvinnas och matas in i fjärrvärmenätet i stället för att som tidigare fläktas bort via kylare på yttertaket.

 - Framtiden är att återvinna kyla och värme från resurskrävande processer inom framför allt industrisektorn. I stället för att förbruka och elda för kråkorna kan vi nu återvinna merparten av energin till nytta för klimatet. Samarbetet med Vattenfall Elanläggningar och energikonsulten FVB har fungerat utmärkt, säger Pekka Kokko, VD på EK-kyl AB.

Anläggningen som nu byggs fungerar som ett omvänt kylskåp. Värmepumpen ger kyla när den hämtar värme ur fabrikens kylvattenslinga där vattnet då kyls från 25 till 10°C. Värmepumpen blir av med värmen genom att ta 45°C returvatten från fjärrvärmenätet som värms till 75–80°C innan det via en kraftig cirkulationspump förs tillbaka till fjärrvärmenätet.

Med stigande elpriser har kraven på anläggningen blivit ovanligt höga. Lägsta möjliga elförbrukning krävs. Tillsammans med den effektivisering av anläggningen i övrigt som projektet innehåller är målet att elförbrukningen inte skall öka trots att värmepumpar kommer att lyfta värmen ända till fjärrvärmenivå. För att nå dit har anläggningen varit tvungen att skräddarsys efter beställarens önskemål.

 - Det här är ett mycket kvalificerat uppdrag tekniskt sett. Vi hade flera välkända anbudslämnare men EK-kyl var den med mest öppenhet och den enda som på djupet förstod våra krav och önskemål. Utan ett öppet och bra samarbete, även under genomförandet, är ett projekt som detta inte möjligt. EK-kyl har även bra underentreprenörer inom rör, el och styr och det har behövts. AstaReal kommer att få en mycket rationell, ekonomisk och driftsäker anläggning, säger Erik Löfgren, affärsutvecklare på Vattenfall Elanläggningar AB.