DLE - ett koncept att lägga på minnet

29 Aug 2022

Energilösningen som kan stå för 100% av en fastighets behov av kyla och värme!

Konceptet Delta Lift Energy kan minska energianvändningen i Sverige med 50% till 2050 genom att sänka energiförbrukningen i fastigheter, livsmedelsbutiker, is- och idrottshallar, industrier med fler. Nordic Climate Group står bakom DLE (Delta Lift Energy), ett miljö- och energibesparingskoncept som kan stå för 100% av en fastighets totala behov av värme och kyla.

DLE-konceptet, en kombination av CO2-värmepump och styr- och reglerteknik, återvinner den energi som tillförs fastigheten till gratis värme och varmvatten. När CO2-teknik används i kyl- och värmepumpsaggregat är det marknadens mest klimatvänliga och energieffektiva lösning. Tekniken är tillgänglig och installerad hos ett stort antal kommersiella, offentliga och kommunala fastighetsägare som vi presenterar nedan.

 

  • Vasakronan halverar sina energikostnader i Sergelhusen

Just nu pågår moderniseringen av Sergelhusen i Stockholm. Vasakronan har satsat på DLE-konceptet för dess höga energi- och miljöbesparingseffekt. Energin från geoenergibrunnar hämtas, sparas och återvinns via fyra CO2-värmepumpar. Energibesparingen på kyla och värme beräknas till 8,7 miljoner kWh/år.

Den köpta energin sänks med 78%. Miljövinsten är en sänkning av CO2-ekvivalenter med 400 000 kilo/år.

 

  • Yasuragi spar miljoner varje år med DLE-konceptet

2020 såg Labkyl Nordic Climate Group över energianvändningen för spa- och konferenshotellet Yasuragi (en del av Nordic Hotels & Resorts AB/AS). Det installerades en miljövänlig hybridlösning i form av DLE-koncept med värmepump och uteluftkylare. Resultatet är fantastiskt både ekonomiskt som klimatmässigt. Oljeförbrukningen har minskat med 95% och energikostnaderna med 5 000 000 kr/år. Miljövinsten är en sänkning av CO2-ekvivalenter med 807 000 kilo/år.

 

  • Fossilfri fabrik i Kungshamn

Målsättningen för Orkla Foods Sverige är att göra produktionsfabriken i Kungshamn fossilfri. Ett led i det är att energi- och miljösäkra hela kyl- och värmesystemet.
Projektet startade 2021 och har nu kommit halvvägs med installationsarbetet. När allt är klart ska två DLE-aggregat stå för anläggningens totala behov av klimatneutral kyla och värme.

 

  • BRF återvinner 1,5 miljoner kWh ur frånluften

I Brf Designationen i Stockholm används DLE-konceptet för att återvinna befintlig energi ur frånluften som i dag finns i stora mängder energi som inte utnyttjas. DLE-konceptet beräknas halvera Brf Designationens energikostnader, från 3 miljoner kWh fjärrvärme per år till 1,5 miljoner kWh per år.

 

  • Ica Maxi Växjö sänkte sin energiförbrukning med över 1 miljon kWh per år

ICA Maxi i Växjö är en av de hundratals livsmedelsbutiker i Sverige som redan framtids säkrat sin butik både energi- som miljömässigt. Efter ombyggnation och installation av en CO2-lösning med energiåtervinning har elförbrukningen minskat med 665 000 kWh/år, fjärrvärmeförbrukningen med 550 000 kWh/år. Miljövinsten är en sänkning av CO2-ekvivalenter med 35 000 kilo/år.

 

Detta är bara några få av våra projekt som vi är riktigt stolta över. Kontakta ditt lokala bolag för mer information!