1 minut med...

24 Sep 2021

Mikael Dagberg aka vår egna tekniska guru i Nordic Climate Group firar 35 år i branschen. Vi hoppas och tror de allra flesta i branschen har stött på honom på ett eller annat sätt, annars får ni lära känna honom lite mer här.

Vad är NCG Academy?
NCG Academy är vår internutbildning inom Nordic Climate Group. Där utbildar vi våra tekniker inom allt från grundläggande kylteknik till ren spetskompetens. NCG Academy är även lite speciellt för att den kommer till deltagaren, och inte tvärt om.

Vad är det bästa med att arbeta som utbildare?
Det bästa och roligaste med att arbeta som utbildare är all den tacksamhet jag får från deltagarna vid varje utbildningstillfälle. Det är otroligt kul när man ser att ”polletten trillar ner” hos en kursdeltagare som kämpat en stund med en uppgift. Det är en ynnest att få hjälpa alla kursdeltagare med deras personliga utveckling till att bli framgångsrika tekniker i framgångsrika företag genom att dela med mig av de erfarenheter jag samlat på mig under mitt arbetsliv.

Hur spenderas helgen på allra bästa sätt enligt dig?
Helgerna spenderas allra bäst i glada vänners lag på någon motorbana i vårt avlånga land. Jag har ett mycket stort motorsportintresse som jag numera utövar som tekniker på olika racingtävlingar. Har drömmar om en äldre träbåt, men får inte riktigt tiden att räcka till för det ännu, men man vet aldrig vad som kan komma att ske i framtiden.
kontakta micke - mikael.dagberg@nordicclimategroup.se