Kylinstallationerna halverade enrgiförbrukningen

Timab har installerat nya kylanläggningar i fyra Hemköp-butiker i Stockholm. Installationerna har mer än halverat energiförbrukningen i butikerna och samtidigt minskat miljöpåverkan med de nya koldioxidsystemen. 

Livsmedelsbutiker har traditionellt stor energiförbrukning för sina kylanläggningar. I takt med att gamla kylanläggningar byts ut mot nya moderna system sparas nu stora mängder energi, i dessa fall över 50 procent. 

På uppdrag av Hemköp (ABT) har vi bytt ut hela kylsystemet och även installerat moderna kyl- och frysdiskar som är mycket mer energieffektiva. Samtidigt fasar vi ut gammalt miljöfarligt köldmedium och ersätter med naturligt miljövänligare köldmedium. Istället för att använda miljöfarliga fluorerande växhusgaser används numera allt oftare koldioxid vilket är mycket mer miljövänligt köldmedium. Exempelvis ger ett utsläpp på ett kg av det utbytta köldmediet R404A, ett lika stort bidrag till växthuseffekten som ett utsläpp av 3922kg koldioxid, säger Kenneth Borg, VD på Timab. 

Det är EU:s F-gasförordning från 2015 som är det regelverk som styr hanteringen av syntetiska köldmedier. Från år 2020 kommer det att vara förbjudet att fylla på vissa F-gaser och utfasningen kommer hålla på fram till 2030. 

Timab ser en tilltagande efterfrågan från kunderna att nu byta till moderna energibesparande och miljövänliga kylsystem. De fyra Hemköps-butikerna i Stockholm där Timab nyligen installerat nya kylsystem är City, Skanstull, Lännersta och Upplands-Väsby. 

Timab kyla utför "Turn Key - entreprenader" inom komfortkyla, storkökskyla, butikskyla och processkyla i Stockholm med omnejd.