QUICK FIX

Energieffektivisering

På Timab finns hela kompetensen och kapaciteten att starta, driva och slutföra delar av, eller fullständiga projekt. 

När ni anlitar oss finns alla resurser - för alla delar i projektet - i huset vilket sparar enormt mycket tid och kraft, inte minst i projekteringsfasen. 

Vi kan starta projekteringen idag och vara igång med utförandet nästa vecka. Vi jobbar snabbt, effektivt och med full koll på alla led. 

Vi ritar butiken, projekterar och projektleder kyla, el, VVS och bygg, utför kyla, el VVS och bygg, förvaltar och underhåller kyla, el, VVS och bygg. 

Utöver detta har vi ett program - QUICK FIX - för smarta och snabba åtgärder för ökade energibesparingar som ni enkelt kan komma igång med direkt. 

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Mirror.Umbraco8.Web.Core.Helpers.ImageHelpers.GetCropUrl(ImageModel mediaItem, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale) in C:\Users\william.osberg.resin\source\repos\ncg\_src\Mirror.Umbraco8.Web.Core\Helpers\ImageHelpers.cs:line 31
  at ASP._Page_Views_Partials_GridEditors_linkedImage_cshtml.GetImageUrl(Boolean portrait, Int32 width, Int32 height) in D:\Websites\UmbracoSites\nordicclimategroup.se\1.3.10\Views\Partials\GridEditors\linkedImage.cshtml:line 101
  at ASP._Page_Views_Partials_GridEditors_linkedImage_cshtml.Execute() in D:\Websites\UmbracoSites\nordicclimategroup.se\1.3.10\Views\Partials\GridEditors\linkedImage.cshtml:line 51
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Mirror.DataTypes.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_mdoctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\Websites\UmbracoSites\nordicclimategroup.se\1.3.10\app_plugins\mdoctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\Websites\UmbracoSites\nordicclimategroup.se\1.3.10\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Vi erbjuder

 • Kylinstallationer
 • Elinstallationer
 • Bygg/inredning
 • VVS-installationer
 • Butiksdesign
 • Projektledning

QUICK FIX

Sänk energiförbrukningen i din butik med upp till 40% till en minimal kostnad! Vi hjälper er att nå ert energisparmål.

Timabs QUICK FIX är ett program med många smarta och snabba sätt för livsmedelsbutiker att spara energi på. Åtgärderna handlar om butikernas kyla, el, VVS och bygginstallationer. 

Med utbildning, besiktning och rätt produkter hjälper vi er att ta kontroll över energitjuvarna och göra stora besparingar. Det är bra både för plånboken och för miljön!

TIMAB - EN BUTIK FÖR BUTIKER

Timab är en totalentreprenör för livsmedelsbutiker, som erbjuder service och entreprenad av allt som krävs för att få butiksverksamheten att fungera, det vill säga kyla, el, VVS, bygg/inredning, butiksdesign och projektledning. 

Med oss som partner kan våra kunder utveckla och förbättra sina butiker samtidigt som vi värnar om vår gemensamma miljö och kundens plånbok. 

ENERGISPARPROGRAMMET

Här är alla de energisparande åtgärder som ingår i QUICK FIX-paketet: