Våra verksamhetsområden

Våra fyra verksamhetsområden - Kyla, värme, energi och service

Vi ser till att du har rätt temperatur i din anläggning vare sig det är det lilla turisthotellet, kvartersbutiken eller restaurangen, till stora kontorsbyggnader, stormarknader eller industrier. För en hållbar nedkylning eller uppvärmning strävar vi i den mån det går att använda naturliga köldmedier.

Vår gemensamma styrka är att du har nära tillgång till expertkompetens inom många olika områden. Den sammanlagda kunskapen ger oss förutsättningen att alltid hitta de bästa och mest hållbara lösningarna för dig som kund. Genom våra verksamhetsområden kyla, värme, energi och service säkerställer vi trygghet och kvalité i alla led.

Fokus på anpassade lösningar

De system vi levererar är vanligen helt objektsanpassade och speciellt framtagna för varje unik applikation oavsett om det gäller nyetablering eller i befintliga anläggningar. Vi ser till att de lagar och regler som är förutbestämda vid installation följs, utan att du behöver tänka på något alls. Vi värdesätter din vardag.