Ørbæk Køleteknik – Nordic Climate Group stärker positionen i Danmark

15 Nov 2023

Nordic Climate Group expanderar ytterligare i Danmark genom förvärvet av Ørbæk Køleteknik i Hvidovre. Bolaget är det första i gruppen med hemvist på Själland och lägger grunden för fortsatt expansion i Köpenhamnsområdet. Genom affären befäster Nordic Climate Group sin position som Danmarks största kylinstallationsföretag och Nordens ledande installatör av kyl-, värme- och energilösningar.

Nordic Climate Group etablerades 2021 och omsätter efter förvärvet av Ørbæk Køleteknik 3,5 miljarder SEK och har drygt 1 200 anställda vid drygt 70 lokala etableringar i Norden. Den danska verksamheten har genom förvärvet 120 anställda och en årsomsättning på cirka 250 miljoner DKK.

Ørbæk Køleteknik erbjuder försäljning, service och underhåll av kylsystem för detaljhandel, butiker och lätt industri i Köpenhamn och på Själland. Företaget har 25 anställda.

-Vi är stolta över Nordic Climate Groups intresse för bolaget och ser fram emot att fortsätta utvecklingen inom energioptimerade kylsystem, vilket är något som vi på Ørbæk Køleteknik kommit väldigt långt med. Grunden ligger i våra medarbetares tekniska kunnande, positiva inställning och utmärkta arbete. Vi ser fram emot att positionera oss ännu starkare på marknaden tillsammans med Nordic Climate Group och att fortsätta erbjuda en god service till våra kunder. Alltid med högt fokus på optimerad driftsekonomi och minskat klimatavtryck, säger Nicolaj Ørbæk, VD, Ørbæk Køleteknik.

Grunden i Nordic Climate Groups verksamhet är en stark lokal marknadsposition. Det innebär att Ørbæk Køleteknik, på samma sätt som andra bolag som anslutit till gruppen, arbetar vidare med sitt lokala varumärke, tidigare ägare fortsätter i samma roller och nuvarande verksamhet inklusive befintliga kunduppdrag prioriteras.

-Förvärvet av Ørbæk Køleteknik kompletterar Nordic Climate Groups övriga verksamhet inom dagligvaruhandel och lätt industri väldigt väl. Ørbæk Køleteknik har också under ett antal år byggt upp en betydande kompetens inom naturliga köldmedier, med särskilt fokus på CO2, vilket har varit av särskilt intresse för oss i dialogen, säger Fredrik Gren, VD, Nordic Climate Group.

­Nordic Climate Groups fokus är att hjälpa sina kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga ett ledande bolag i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv. Modellen bygger på entreprenörskraft, decentraliserade verksamhetsenheter med samarbeten inom affärer/upphandlingar, personalutbildning och delande av tekniskt kunnande.

För mer information vänligen kontakta

Fredrik Gren, VD, Nordic Climate Group

E-mail: fredrik.gren@nordicclimategroup.se

Telefon: +46 705 116499

 

Nicolaj Ørbæk, VD, Ørbæk Køleteknik.

E-mail: njo@32111222.dk

Telefon: +45 3024 5555

Om Nordic Climate Group


Nordic Climate Group är en ledande aktör inom kyl-, värme- och energieffektiva installationer med målbilden att vara en självklar förebild inom hållbara klimatlösningar. Vi tar ett helhetsansvar från idé, projektering, installation och leverans till underhåll samt service. Koncernen bildades 2021 och består av drygt 70 lokala etableringar och har cirka 1 200 anställda. Nordic Climate Group ägs av en bred grupp entreprenörer och medarbetare tillsammans med Altor Fund V.

I Danmark består Nordic Climate Group av 7 verksamheter: SA-Al Køleteknik Aps, PVN Køleteknik A/S, Buus Køleteknik A/S, Buus Ice A/S, Nordkøl ApS, J.F. Køleteknik och Ørbæk Køleteknik ApS

 

Om Ørbæk Køleteknik

Ørbæk Køleteknik etablerades 2007 av Nicolaj Ørbæk. 2021 utökades ägarkretsen med Jonas Phillipsen.