Underhåll och Service

Med förebyggande underhåll genom avtalsservice förebyggs akutåtgärder och kostsamma driftstopp samtidigt som anläggningens prestanda optimeras. Ett trygghetskoncept som erbjuds utvalda kunder där vi med genomtänkta serviceflöden tar ett helhetsgrepp kring kyl- och värmeanläggningens löpande drift.

Akuta fel i kyl- eller värmeförsörjningen innebär alltid negativa konsekvenser. Temperaturfall i en kyldisk eller i en krånglande värmepanna kan leda till produktskador eller i värsta fall, längvariga och kostsamma driftstopp. Regelbunden, välplanerad service är därför alltid det optimala sett till anläggningens totalekonomi. 

Ett serviceavtal med Kylmekano innebär att överlåta ansvaret på oss. Vi tar ansvar för lagstadgade kontroller och lägger alltid upp en underhållscykel som minimerar energiförbrukningen och gör att anläggningen alltid fungerar. 

Om mot förmodan ett reparationsbehov ändå uppkommer står vi självklart i beredskap att omedelbart åtgärda felet. 

Serviceupplägget bestäms utifrån anläggningens krav och alltid i samråd med dig som kund. Tillsammans tar vi beslut om relevanta kontrollpunkter och rimliga tidsintervaller.