Installation

Kylmekano har varit med i branschen länge. Erfarenheten är stor och vi har över tiden utvecklat en vana att ta ett helhetsgrepp kring våra kunders behov. Vi tar ofta och gärna ett totalansvar för hela processer, oavsett om uppdraget avser kyla, värme eller energioptimering.

Vi lyssnar lyhört in oss på kundens situation och låter önskemål och funktionskrav styra våra insatser. Med kravspecifikationen som grund utvecklas smarta och skräddarsydda lösningar. 

Vi har egen kompetens för hela processkedjan, från konstruktion och projektering till slutbesiktning av den färdiga anläggningen. Det vi inte kan själva klarar av erbjuds i samarbete med kvalificerade partners. 

Vårt val av utrustning görs utifrån den bästa som finns att tillgå på marknaden. Kylmekano är helt leverantörsberoende vilket ger oss möjligheter att handplocka det som passar bäst vid varje tillfälle. 

Smidigheten i våra kontakter är viktig. Vi för en positiv, informell kunddialog och försöker alltid vara snabba med prisuppgifter och svarar löpande på frågor.