Energioptimering

Befarar du att din anläggning förbrukar mer energi än nödvändigt? Du är långt ifrån ensam. Energieffektivitet diskuteras ofta och blir allt viktigare överallt i samhället. Kylmekano har komplett program för energioptimering. En noga genomtänkt flerstegsmetod där vi punkt för punkt går igenom och åtgärdar det som krävs. Vi hjälper er med: Energioptimering, Installationer och Service i Karlstad, Värmland, Örebro, Karlskoga.

Energioptimering genomförs på såväl kylanläggningar som värmepumpar och luftkonditionering. 

Arbetet utgår från en inledande översyn av anläggningens status och energianvändning. Analysen sker utifrån egna metoder samt med hjälp av ClimaChek, ett unikt verktyg för felsökning och optimering av funktionaliteten och den dagliga driften. 

Metoden bygger på implementering av ett antal mätpunkter som ansluts för att samla in nödvändig data. Insamlad data analyseras och dokumenteras direkt vid mättillfället och ger en komplett bild av anläggningen fungerar och vilka justeringar som kan öka energieffektiviteten. 

Nödvändiga justeringar genomför ch avrapporteras till kund. Vid avrapporteringstillfället fattas även beslut om rutiner för löpande uppföljning. 

Kontinuerlig vidareutbildning säkerställer att våra medarbetare alltid hålls uppdaterade på det senaste inom energitekniken men också på det som krävs kring branschnormer, arbetsmiljöregler och entreprenadjuridik.