Vi på KylClimat använder värmekamera som är ett mångsidigt mätinstrument:

  • Perfekt för tidig upptäckt av funktionsstörningar eller defekter i anläggningar och maskiner 
  • Snabb detektering av kritiska värmetillstånd (hotspots) under drift 
  • Förhindra kostsamma skador, driftstopp och brandrisker för anläggningar och maskiner 
  • Enkel testning av kopplingsskåp, elsystem och motorer
  • Analysera byggnadsskal och identifiera potentiella energibesparingar 
  • Hitta konstruktionsfel och säkerställa byggnadskvalitet – helt beröringsfritt 
  • Lokalisera områden med mögelrisk snabbt och enkelt 
  • Testa värme- och installationssystem