Kvalitet & miljöpolicy

KylClimat Tech AB är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi är även ackrediterade av Swedac för trycksättning med gas. Vi är certifierade för installation och kontroll av kyl och värmepumpssystem.

KylClimat installerar, servar och reparerar kyl- och värmeanläggningar tekniskt och ekonomiskt optimerade för kundens applikationer. Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser av produktionsriktiga detaljer. Inom organisationen jobbar vi mot principen noll fel både inom kvalitets- och miljöområdet.

Våra ledstjärnor är:

  • att rätt kvalitet i alla lägen skall vara vårt viktigaste konkurrensmedel
  • att göra rätt från början och leverera i rätt tid
  • att vi skall vara en given partner för våra kunder genom att uppfylla eller helst överträffa deras krav och förväntningar
  • att vårda och utveckla våra medarbetare så vi kan uppfylla de krav och förväntningar som kunder och övriga intressenter ställer på oss
  • att genomföra ständiga förbättringar i verksamheten bl a genom att jobba med förebyggande åtgärder, samt ur miljösynpunkt förebygga förorening.
  • att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning samt bindande krav och övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde
  • att löpande analysera, utvärdera våra processer beträffande företagets arbete med ständiga förbättringar av såväl våra processer samt företagets miljöpåverkan.
  • att i den mån det är möjligt att välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete