KylClimat servar energieffektivt och klimatsmart fryslager

KylClimat servar energieffektivt och klimatsmart fryslager

KylClimat har fått i uppdrag att sköta service och underhåll av kylsystemet i Allsons nybyggda fryslager i Åtorp. Lagret är på 8 000 kvm och rymmer 21 000 pallplatser. Kunderna är till största delen livsmedelsproducenter.