Varmt eller kallt
- vi fixar allt!

Välkomna till KylClimat

En leverantör att lita på

Kyla - Värme - Klimat - Ventilation - Industri

KylClimat säljer, installerar, servar och reparerar kyl- och värmeanläggningar tekniskt optimerade för kundens applikationer. Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser av produktionsriktiga detaljer. Inom organisationen jobbar vi mot principen noll fel både inom kvalitets- och miljöområdet.

KylClimat är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi är ackrediterade av Swedac för trycksättning med gas, samt certifierade för installation och kontroll av kyl- och värmepumpssystem.

En leverantör att lita på