El & Kylservice

El & Kylservice utför trafitionella och såväl som avancerade elinstallationer med fokus på effektivitet och energibesparing.

Elektricitet

El & Kylservice AB utför traditionella elinstallationer i allt från industrier till villor. Vi utför även installationer av avancerade maskin- och fastighetsautomationer. 

Kyla & Klimat

El & Kylservice levererar rätt temperatur för rätt tillfälle - till rätt pris. 

Värmepumpar

El & Kylservice kan sänka dina värmekostnader med en värmepump! Vi säljer inte bara en produkt utan energibesparande kundlösningar. 

FÖR ETT BÄTTRE KLIMAT

Tillsammans med våra kunder driver vi på utvecklingen mot en framtid där vi i största möjliga mån väljer det mest klimatsmarta alternativen vid installationer. En hållbar installation beskriver vi som en installation som har lägre utsläpp med naturliga köldmedier, lång livslängd och lägre energiförbrukning. 

Buus och Nordkøl tar Nordic Climate Group från 2 till 4 bolag i Danmark
14 Sep 2023
Nyhet via Nordic Climate Group

Buus och Nordkøl tar Nordic Climate Group från 2 till 4 bolag i Danmark

Nordic Climate Group ökar sin närvaro i Danmark genom förvärven av Buus Køleteknik och Nordkøl. Förvärven kompletterar de tidigare av SA-AL Køleteknik samt PVN Køleteknik och förstärker Nordic Climate Groups position i Danmark. Gruppen är Nordens ledande installatör av kyl-, värme- och energilösningar. Genom de tillkommande bolagen breddas kunderbjudandet med segmenten marin kyla och industriella ismaskiner. Nordic Climate Group, som etablerades 2021, omsätter med förvärven 3,5 miljarder SEK och har cirka 1 200 anställda vid drygt 70 lokala etableringar i Norden.

Kylanläggningar i Norrköping AB ansluter till Nordic Climate Group
28 Aug 2023
Nyhet via Nordic Climate Group

Kylanläggningar i Norrköping AB ansluter till Nordic Climate Group

Nordic Climate Group förstärker sin position i östra Sverige genom förvärvet av Kylanläggningar i Norrköping AB. Bolaget som fokuserar på kyl- och värmepumpslösningar för klimat, livsmedelsindustri och storkök är ett viktigt tillskott till Nordic Climate Group som befäster sin position som Nordens ledande aktör inom kyl-, värme- och energieffektiva installationer. Kylanläggningar etablerades 1988 och är väl inarbetade i Östergötland och Sörmland. Kylanläggningar omsätter 37 miljoner SEK och har 16 anställda.

PVN Køleteknik A/S – Nordic Climate Group växer vidare i Danmark
24 Aug 2023
Nyhet via Nordic Climate Group

PVN Køleteknik A/S – Nordic Climate Group växer vidare i Danmark

Nordic Climate Group expanderar ytterligare i Danmark genom förvärvet av PVN Køleteknik med huvudkontor i Ringe på Fyn. Genom affären förstärker Nordic Climate Group sin roll i Danmark samt som Nordens ledande installatör av kyl-, värme- och energilösningar.

En anpassad lösning

Bland våra beställare finns fastighetsägare, hotell, industri, kommuner och landsting, företag inom detaljhandeln, lantbrukare och privatpersoner. Vi arbetar med både stora och små projekt, som total- eller underentreprenörer. 

En helhetslösning

Vår breda verksamhet, kunskap och erfarenhet innebär att vi har möjligheten att leverera en helhetslösning, oavsett storlek på projektet. Vi kan vara med på hela resan från idé och projektering till slutbesiktning och underhåll. 

En energi- och kostnadseffektiv lösning

Vårt uppdrag är alltid att optimera fastigheters och lokalers energiförbrukning så att kostnaderna blir lägre, miljön renare och du som kund får precis det du efterfrågar, oavsett om det gäller belysning, temperatur eller klimat. 

En kostnadsfri kalkyl

Hos oss får du en konsultation och rådgivning helt gratis. Vi kan komma ut och besikta din nuvarande anläggning, analysera din befintliga situation och därefter göra en kalkyl över vad installationen kommer kosta, vad du kommer att spara och när du går break even. 

En pålitlig el- och kylservice

Vi har levererat skräddarsydda lösningar samt utfört reparations- och underhållsarbeten sedan 1980. Vi har all kompetens under ett tak, ett nära samarbete med leverantörer och samarbetspartners och håller oss ständigt uppdaterade om den senaste tekniken. Dessutom håller vi alltid en nära och personlig dialog med dig som kund, allt för att du ska känna dig helt trygg. 

Behörighet

Vi har behörighet att utföra elinstallationer, AL Systemspänning upp till 1000 V.

Vi är registrerade enligt El-säkerhetsverkets nya regelverk. 

Som medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag, får vi tillgång till det senaste inom branschen, rådgivning, utbildning samt möjlighet att påverka mynmdigheter, politiker och leverantörer.