Vi arbetar med Grön teknik som innebär att man kan få skattereduktion på både arbetet och materialet. Grön teknik inkluderar arbete med solceller och ladd box till elbil. Du kan gå in på Skatteverkets hemsida för att läsa om det aktuella beloppen för avdragen. Lagring av egenproducerad elenergi utförs när vi monterar batteri till stationen.