Värmeåtervinning innebär att man återvinner värmen som finns i huset innan den går ut genom ventilerna. 

Värmeåtervinning sker vanligtvis med hjälp av någon form av värmeväxlare. Värmeväxlaren gör det möjligt att återvinna en del av den värme som finns i uppvärmd inomhusluft innan den släpps ut i det fria för att sedan ersättas med ny och frisk luft utifrån.