Totalentreprenad för El & Kylservice när BRF halverade sina energikostnader!

19 Jul 2023 El & Kylservice

Bostadsrättsföreningen Designationen på Södermalm i Stockholm räknar med att spara 1,5 miljoner kWh genom att återvinna värme ur frånluften.

Bostadsrättsföreningen Designationen på Södermalm i Stockholm räknar med att spara 1,5 miljoner kWh genom att återvinna värme ur frånluften.

Det finns många fastigheter i Sverige där man eldar för kråkorna och inte nyttjar den energi som finns i frånluften. Brf.Designationen och Fastighetsägarna bestämde sig för att göra något åt det. Genom att installera en klimatneutral CO2-värmepump kommer Brf. Designationen återvinna lika mycket energi som 75 svenska standardvillor gör av med under ett år. Med dagens energipriser handlar det om stora summor pengar som föreningen i stället kan använda på annat sätt.

- Vi förvaltar fastigheten åt Brf.Designationen som är en proaktiv och framåt förening. Tillsammans tittade vi på olika lösningar för att återvinna energi ur frånluften och tog därefter fram ett förfrågningsunderlag. Ett av de företag som svarade på förfrågningsunderlaget var El & Kylservice. När de återkom till oss hade de lagt till ett sidoförslag. Normalt brukar vi inte vara så förtjusta när entreprenörer kompletterar eller frångår förfrågningsunderlaget men i det här fallet blev både vi och bostadsrättsföreningen nyfikna och ville veta mer, säger Jonathan Hall, projektledare på Fastighetsägarna.

El & Kylservice hade som sidoförslag föreslagit DLE-konceptet (Delta Lift Energy). Det är en kombination av värmepump med CO2 (koldioxid) som köldmedium och avancerad styrteknik. Jämfört med en traditionell värmepump ger DLE-konceptet högre verkningsgrad och effekttäckning. Energin som återvinns ur frånluften beräknas stå för 75% av bostadsrättsföreningens totala behov av värme och varmvatten. En DLE-värmepump betjänar i dag föreningens samtliga 237 lägenheter.

El & Kylservice som sedan många år tillbaka har ett nära samarbete med Fastighetsägarna visste att Labkyl, ett systerföretag inom Nordic Climate Group, hade spetskompetens inom energieffektiva och miljövänliga energilösningar baserade på CO2.

- En stor fördel med att vara en del av Nordic Climate Group är att vi kan ta hjälp av varandra, både kompetens som personalmässigt. Jag kontaktade Labkyl och tillsammans skräddarsydde vi DLE-konceptet för Brf Designationen. Hade vi inte ingått i Nordic Climate Group så hade vi aldrig kunnat ta på oss det här uppdraget, säger Patrick Nilsson, vd på El & Kylservice.

I dag är uppdraget färdigställt, besiktat och driftsatt. Intresset för projektet från Fastighetsägarnas tusentals medlemmar är stort och det är många som vill ta del av Brf.Designationens erfarenheter.