Klimatkammare
Klimat- och testkammare är ett exempel på specialapplikationer som vi gör för industri, forskning och sjukvården. Har du en produkt med bestämda krav skall du vända dig till oss. Vi konstruerar, tillverkar och levererar både mobila och stationära enheter.

Frystorkning
Konstruktion och tillverkning av kundanpassade vakuumfrystorkar. PLC-baserat styrsystem med nätverksanslutning för processövervakning. Snabb varmvatten-avfrostning av kondensorslinga. Kapacitet från 5 till 150 kg is.

Lågtemperaturfrysar -40 till -86
Vi tillhandahåller service på de flesta lågtemperaturfrysar.