Vad är energieffektivisering?

Energieffektivisering innebär att vi effektiviserar befintlig anläggning antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av den befintliga energianvändningen. 

En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska nå miljömålen och skapa ett hållbart energisystem. Det finns många sätt att minska energianvändningen och flera tekniker som ger samma nytta men använder mindre el, värme eller bränsle.

Oavsett om det gäller industri, butik eller fastighet

Många fastigheter kan spara mycket mer energi än de redan gör. Ur ett fastighetsdriftsperspektiv utgör energikostnaden större delen av driftbudgeten, vilket innebär stor besparingspotential i att sänka energianvändningen – och samtidigt öka livslängden på dina installationer. Energieffektivisering är ett vinnande koncept ur alla aspekter. 

Kartlägg energin med hjälp av oss

Varje enskild fastighet har olika förutsättningar för besparingspotential, antingen väljer du att optimera energianvändningen för ett specifikt system eller för en hel fastighet. Vid en optimering säkerställer vi bland annat att inga system motverkar varandra, att temperaturer är relevanta, att inte värme ventileras bort i onödan och att energibesparande funktioner är aktiverade och fungerar som det är tänkt.

Termo Kyl är en av marknadens största aktörer på området och har lång erfarenhet av att analysera anläggningar i syfte att ta fram lösning som passar just dig och din fastighet.