Vi kopplar in, du kopplar av.

En värmepump utvinner energi från utomhusluft, ventilationsluft, mark, berggrund eller vatten - alla miljövänliga energikällor. Förenklat kan man alltså säga att den, tillsammans med kompressor och rätt köldmedium, transporterar värmen från en plats till en annan.

En investering för framtiden

Värmepumparna använder förhållandevis lite elektricitet för att utvinna energi och överföra den till husets värmesystem, därmed kan den minska energiförbrukningen kraftigt. På sikt kommer den lägre energiåtgången leda till att din investering återbetalas, samtidigt som du fortsätter att spara pengar.

Marknadsledande värmepumpsleverantörer

Kylmästarna samarbetar med marknadsledande leverantörer som samtliga har ett brett sortiment av värmepumpar. Vi hjälper dig hitta det alternativ som passar dina förutsättningar bäst, oavsett om du hämtar värmen till pumpen från luften, marken eller närliggande vattendrag.

För lång hållbarhet hjälper vi dig med service efter installationen.