Det här är Kylmästarna

Kylmästarna i Stockholm AB grundades 2011 med ambitionen att kunna erbjuda kunder personlig service med en hög standard på servicearbeten och installationer av kyl- och värmeanläggningar.

Trots vår unga ålder är vi ett väletablerat företag i branschen med en erfarenhet som tillsammans sträcker sig över 60 år. Kylmästarna består idag av 12 tekniker och våra fullutrustade servicebilar rör sig över hela Storstockholm med omnejd.

Vår omfattande kompetens inom kylteknik gör att vi kan erbjuda, förutom funktionssäkra anläggningar även:

  • Projekteringar av kyl- och värmesystem
  • Installation
  • Serviceavtal
  • Akut service
  • Periodisk läcksökning enligt F-gasförordningen

En levererad kyl- eller värmeanläggning från oss skall vara miljömässigt riktig samt energieffektiv för sitt ändamål.
Vår grundtanke är att bygga effektiva och driftsäkra anläggningar med minimal påverkan på miljön.

Kylmästarna är en del av Nordic Climate Group som består av ledande kylföretag i Sverige och Norge. Grunden i nätverket är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer vi att behålla vårt lokala bolagsnamn och endast koppla på gruppens gemensamma grafiska profil. 

Vi står med varandra som en gemensam grupp, men är fortfarande samma engagerade lokala företagare som brinner för att hjälpa dig med kyla, värme, energi och service. Vi drivs också av vår gemensamma vision att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar.