Livsmedelskyla

Vi tar ett helhetsgrepp om dina kyl- och frysanläggningar, från installation till framtida service. Det ska fungera felfritt, vara estetiskt tilltalande och samtidigt miljöklassat.

Rätt temperatur på rätt plats  

Rätt klimat i alla dina utrymmen, och precis rätt temperatur för dina kyl- och frysvaror. Kylmästarna har lång erfarenhet när det kommer till att skapa rätt klimat och temperatur till allt ifrån mindre kök till större logistik- och livsmedelslager. Att inte ha rätt temperatur kan medföra ökade driftkostnader och en växlande temperaturcykel som kan bidra till ojämna förhållanden oavsett vilken verksamhet det berör. Det kan även innebära minskad livsmedelssäkerhet, sämre råvarukvalitet och ökat svinn.

Nedkylning med hållbara köldmedier


När du anlitar oss finner du ett brett sortiment av högpresterande kyl-, frys- och nedkylningslösningar för professionellt bruk. Vi jobbar även mycket med naturliga köldmedier för att skapa en så miljöanpassad funktion som möjligt, som passar både er butik och konsumenternas medvetna krav. Installation av naturliga köldmedier ger många fördelar, anläggningarna drar mindre energi och kräver mindre service samt underhåll.

Vi förser såväl livsmedelsbutiker, caféer och restauranger som storkök och skolor med den utrustning som just de behöver. För oss är det viktigt att lösningarna är ekonomiskt anpassade samt även miljöanpassade och hållbara.