Ökad säkerhet och kyleffekt i Chalmers datahall

08 Maj 2023 KylEffekt

Kyl-Effekt AB har fått i uppdrag att installera ny modern datakyl-anläggning till en av Chalmers datahallar.

Kyl-Effekt AB har fått i uppdrag att installera ny modern datakyl-anläggning till en av Chalmers datahallar.

De tre kylaggregat som i dag producerar kyla till datorhallen är uttjänta och byts ut av säkerhetsskäl. De ersätts med driftsäkra datakyl-aggregat för ökad kylfunktion.

I Kyl-Effekts uppdrag ingår också att bygga en ny undercentral, där den centrala köldbäraren kommer att växlas bort och ersättas med en lokal köldbärare. Det ökar driftssäkerheten och samtidigt skapas en redundans i hela systemet. Den nya kylmaskinen har indirekt värmeåtervinning och är energieffektiv. Chalmers energikostnader beräknas minska.

För Kyl-Effekts räkning är uppdraget projekterat och klart. Installationsarbetet startar våren 2023.

-Vi genomför många projekt tillsammans med Akademiska Hus som är vår beställare. Tack vare det ramavtal vi har får vi möjlighet att samarbeta med en beställare som vill ligga längst fram i teknikutvecklingen. Det här är en fantastisk möjlighet för oss på Kyl-Effekt att få utföra projekt i praktiken på en institution som Chalmers, där det bedrivs högkvalitativ forskning kring energifördelning, säger Magnus Widholm, projektledare på Kyl-Effekt AB.