1 mars - halvera energinotan och minimera klimatavtrycket

01 Mar 2023 KylEffekt

Idag har vi på Kyleffekt tillsammans med kollegor från branschen samlat människor från fastighets-, industri- och livsmedelsbranschen för att hjälpa dem halvera energinotan och minimera sitt klimatavtryck.

En fantastisk dag med bra uppslutning och inspirerande samtal! 

Idag träffades vi på Arken Spa och Hotell i Götebrog med männsikor från fastighets-, industri- och livsmedelsbranschen för att hjälpa dem halvera energinotan och minimera sitt klimatavrtyck.

Med på plats var Patrik Larsson - Labkyl, Thomas Lejon - SLS Kyla Värme Energi, Anderas Bäckäng - Enrad, Anders Ekdahl - Nordic Climate Group och Jonas Nero - Kyleffekt som höll inspirerande föredrag om natuliga köldmedier.