Kyl-Bergman går in i Nordic Climate Group – Sveriges ledande grupp för tekniska energilösningar

18 Maj 2021 Kyl-Bergman

Marknaden för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta efterfrågan och hantera marknadsmöjligheterna har vi tillsammans med andra kylföretag slagit oss samman med en strategisk partner.

Marknaden för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta efterfrågan och hantera marknadsmöjligheterna har TESAB-kedjan sökt en strategisk partner med finansiell styrka. Resultatet är Nordic Climate Group, ett bolag som skapats av ett rikstäckande nätverk av lokala kylföretag tillsammans med Capillar.

Målet är att skapa en stark och framträdande aktör inom projektering, installation och service av kyla och värme med kringtjänster på den svenska marknaden. Redan från start består Nordic Climate Group av 21 kylföretag samt 11 franchisetagare, de senare från TESAB som också ingår i gruppen. Tillsammans omsätter gruppen 1,3 miljarder SEK och har cirka 500 medarbetare.

”Att ta detta steg nu känns helt rätt för Kyl-Bergman, säger Jonas Bergman, VD för Kyl-Bergman i Västervik. Kylbranschen står inför ett ökat intresse för hållbarhet- och energieffektivisering. Nu kan vi driva branschens omvandling och erbjuda tekniska lösningar från projektering till färdig anläggning, underhåll och service. Lokalt kommer kunderna att känna igen oss med samma varumärke, samma tekniker men med helt andra resurser. För oss är samarbetet inom Nordic Climate Group ett stort steg framåt. Nu ökar vi våra möjligheter att stärka vår kompetens och konkurrenskraft.”

Grunden i verksamheten är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer Kyl-Bergman att behålla sitt lokala varumärke och nuvarande verksamhet inklusive kunduppdragen prioriteras. Gruppens styrka byggs genom att bolagen tillsammans blir konkurrenskraftigare genom inköp, utbildning, teknisk utveckling och gemensam marknadskommunikation. För kunderna blir Nordic Climate Group en rikstäckande partner med bredare utbud och djupare kunskap. Ägandet av Kyl-Bergman förändras inte.