Nyheter maj 2021

Kyl-Bergman går in i Nordic Climate Group – Sveriges ledande grupp för tekniska energilösningar
18 Maj 2021
Nyhet via Kyl-Bergman

Kyl-Bergman går in i Nordic Climate Group – Sveriges ledande grupp för tekniska energilösningar

Marknaden för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta efterfrågan och hantera marknadsmöjligheterna har vi tillsammans med andra kylföretag slagit oss samman med en strategisk partner.

Kyl-Bergman