Värmepumpsanläggningar

Vill du sänka driftkostnaderna för dina fastigheter och göra något betydelsefullt för miljön?

Smarta lösningar för maximalt energiutnyttjande.

Med stigande energikostnader lönar det sig att investera i energioptimerade system, vilket blir väl märkbart om fastigheten är stor och kräver mycket energi. 

Förändringar inom fastighetsförvaltning och ett allt mer gemensamt ansvar för energikostnaderna i våra byggnader för att medvetenheten om att investera i energieffektiva system, värmepumpsanläggningar, solpaneler, med mera ökar för en långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Låt oss titta närmare på just dina specifika krav

Ingen byggnad är den andra lik. Vilka behov din fastighet än har så löser vi det och erbjuder dig en helhetslösning med värmepumpsanläggning som tillgodoser kraven för både inneklimat, miljömål och låga energikostnader. 

Vi har värmepumpsanläggningar för såväl bostadsfastigheter med 100-tals lägenheter som för den riktigt stora kommersiella fastigheten med mer komplexa behov. Energin kan lika väl hämtas från borrhål i kombination med en elpanna eller tas ur frånluften kombinerat med bergvärme och/eller fjärrvärme. Möjligheterna är många. Har fastigheten dessutom parallella kyl- och värmebehov finns det fantastiska möjligheter att skapa något riktigt bra.