Installation av värmepumpar som sparar 223.000 kWh åt ProCell

Genom att ta bort fjärrvärmen och istället installera värmepumpar beräknas verkstadsföretaget ProCell i Linköping spara 223 000 kWh per år i uppvärmningskostnader.

ProCell är ett högteknologiskt verkstadsföretag med verksamhet i en industrilokal som de hyr med kallhyra. Många fastigheter med kallhyra är byggda i en tid då energiprestanda inte var en prioriterad fråga. I dag är det tvärtom - energibesparande åtgärder är högst upp på agendan.

-Jag driver verksamhet i ProCell och har sett hur dyr fjärrvärmen blivit. Till slut tog jag kontakt med min hyresvärd och tillsammans kontaktade vi GS Kylservice och bad dem utvärdera våra möjligheter till energibesparing. GS Kylservice genomförde en energibesiktning och kunde peka på stora energibesparande möjligheter om fjärrvärmen togs bort och vi istället installerade värmepumpar. Fastighetsägaren såg att payoff-tiden på investeringen var relativt kort samtidigt som fastigheten skulle få en värdeökning och en väldigt nöjd hyresgäst. Vi på ProCell kommer få en något högre kallhyra men det blir ändå riktigt lönsamt för oss, då uppvärmningskostnaderna sjunker radikalt. GS Kylservice visade sig bestå av kunnigt folk som vet vad de pratar om. Allt har fungerat utmärkt, säger Tomas Nilsson, vd på ProCell.

GS Kylservice projekterade uppdraget och räknade snabbt ut att värmepumpar var energimässigt och ekonomiskt den bästa lösningen. Tre värmepumpar beräknas stå för 100% av ProCells värmebehov.

Innan installationen låg lokalens befintliga energiförbrukning på 385 000 kWh per år. De nya värmepumparna kommer generera 366 000 kWh per år. Mellanskillnaden på 19 000 kWh sparas in på förbättrad styr- och reglerteknik.

Driftkostnaden för de tre värmepumparna är 160 000 kWh per år. Vinsten för ProCell blir 223 000 kWh och år.

-Många tror att fjärrvärmen är billig men det är den faktiskt inte i jämförelse med värmepumpar. Det är därför många fastighetsägare och företag börjar titta på olika typer av värmepumpslösningar för att få ner sina energikostnader. I dag finns det tiotusentals hyresgäster som sitter i samma situation som ProCell med kallhyra och höga energikostnaderna för uppvärmning. När hyresgäst och fastighetsägare kan samarbeta om energin blir det en win-win-situation för bägge, säger Magnus Eriksson, vd på GS Kylservice.

Tomas Nilsson