GS Kylservice installerar värmepumpar som sparar 223.000 kWh åt ProCell

GS Kylservice installerar värmepumpar som sparar 223.000 kWh åt ProCell

Fastighet

Genom att ta bort fjärrvärmen och istället installera värmepumpar beräknas verkstadsföretaget ProCell i Linköping spara 223 000 kWh per år i uppvärmningskostnader.