Två projekt åt Stiftelsen Aneby Bostäder

Polo Kylteknik fick i uppdrag att installera klimatanläggningar i Servicehuset Antuna samt i Stiftelsen Aneby Bostäders kontorslokaler.

Den extrema sommaren var svår för en del av de äldre på servicehuset och Stiftelsen beslöt att sätta in klimatanläggning i fastigheterna. Polo Kylteknik fick uppdraget och installerade åtta klimatanläggningar som betjänar  sex stycken samlingslokaler, ett konferensrum samt en matsal.

Under samma period installerades även en klimatanläggning för Stiftelsen Aneby Bostäders kontor och konferensrum.

Både projekten genomfördes under full verksamhet i både servicehem som kontor.

- Polo Kylteknik är serviceinriktade, snabba och duktiga. Jag litar på dem som leverantör, säger Jens Larsson, vd på Stiftelsen Aneby Bostäder

Stiftelsen Aneby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med huvuduppgift att främja bostadsförsörjningen i Aneby.

Stiftelsen Aneby Bostäder har ca 470 lägenheter om totalt ca 30 000 kvm samt ca. 20 000 kvm lokalytor. Samtliga fastigheter finns i Aneby tätort.