Om oss

Vi tummar inte på kvalitén!


Vår historia

Polo Kylteknik startade 1980 i Jönköping och drevs som ett enmansföretag fram till 1988 då företaget utökades med en delägare. 1955 var det 3,5 tekniker på fältet och 1,5 som var ansvariga för kontoret. Idag 40 år senare är vi 9 anställda på företaget med 6 tekniker på fältet, 2 på försäljning/projektering samt 1 person på ekonomi. 

Vårt motto

Närhet till våra kunder samt snabb och personlig service är väldigt viktigt för oss, vi är medvetna om att olika förutsättningar kräver olika lösningar och vi har allt detta under ett och samma tak! Vi ger dig funktion och tar helhetsansvar från idé, projektering, leverans och installation till underhåll och service, allt för att du ska känna dig trygg som kund. Vår verksamhet omfattar inte endast Jönköping utan många av våra kunder finns på orter inom en radie på cirka 10 mil. 

Polo Kylteknik satsar kontirnueligt på utbildningar och kopetenshöjande åtgärder för hela personalstyrkan. 

Certifieringar

Vi värnar om miljön i det stora såväl som i det lilla. Därför tycker vi det är viktigt att de kylanläggningar vi installerar är både energieffektiva och miljövänliga. Vi är ackrediterade av SWEDAC och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 1720, samt miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Polo Kylteknik är en del av Nordic Climate Group som består av ledande kylföretag i Sverige, Norge och Finland. Grunden i nätverket är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer vi att behålla vårt lokala bolagsnamn och endast koppla på gruppens gemensamma grafiska profil. 

Vi står med varandra som en gemensam grupp, men är fortfarande samma engagerade lokala företagare som brinner för att hjälpa dig med kyla, värme, energi och service. Vi drivs också av vår gemensamma vision att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar.