City Gross spar 700 000 kWh med hjälp av Polo Kylteknik och LL:s kylteknik

När City Gross i Skara fått det energieffektiva och klimatneutrala CO2-kylsystemet installerat, beräknas de spara lika mycket energi som 35 standardvillor förbrukar på årsbasis. Samtidigt kommer butikens utsläpp av skadliga växthusgaser minimeras.

När City Gross i Skara fått det energieffektiva och klimatneutrala CO2-kylsystemet installerat, beräknas de spara lika mycket energi som 35 standardvillor förbrukar på årsbasis. Samtidigt kommer butikens utsläpp av skadliga växthusgaser minimeras.

Att värmeåtervinningen från kylaggregat med naturliga köldmedier är framtiden råder det ingen tvekan om. Det finns nog ingen svensk livsmedelsbutik i dag som inte väljer naturliga köldmedier som CO2 (koldioxid) eller NH3 (ammoniak) när de vill framtidssäkra sina kyl- och värmesystem.

Företagen inom Nordic Climate Group, som Polo Kylteknik och LL:s kylteknik, har som mål att vara förebilder när det gäller hållbara lösningar där fokus ligger på maximal energieffektivitet och minimalt klimtavtryckhållbara.  Det är uppdraget för City Gross i Skara ett bra exempel på.

Det är också ett lysande exempel på hur samverkan och kompetensutbyte inom Nordic Climate Group ger kunden stora fördelar.

I det här projektet har LL:s kylteknik genomfört projekteringen tillsammans med kund. Nu tar Polo Kylteknik över och genomför installationsarbetet. Det är ett stort uppdrag som beräknas vara klart runt midsommar 2023.

I Polo Kyltekniks uppdrag ingår bland annat att sätta in ett helt nytt CO2-kylsystem. Den klimatneutrala kylan kommer betjäna elva kylrum, två frysrum, delikatessdiskar och otaliga kyl- och frysdiskar. Installation av kyl- och frysdiskar sker i samverkan med Wica.

Värmeåtervinningen från CO2-aggregatet går till ventilationssystemet som i sin tur värmer upp hela butiken.

- Den befintliga kyl-anläggningen i City Gross i Skara var föråldrad och med dagens höga energipriser är det lönsamt att satsa på miljövänlig kyla. Vi är glada över uppdraget och det visar hur vi inom Nordic Climate Group samarbetar för att ge vår kund bästa möjliga leverans, säger Patrik Spjuth, VD på Polo Kylteknik