Kylmästarna installerar klimatneutral CO2-kyla hos OKQ8

När OKQ8 bygger ny station väljer man ett energieffektivt kylsystem från Kylmästarna till butiken. Utöver det finns laddstationer för elbilar, grönytor för biologisk mångfald, miljövänlig kyla och en ny modern biltvätt.

Det är Kylmästarna, på uppdrag av Gärahovs Bygg, som installerar den energieffektiva, klimatneutrala och PFAS-fria kylan. Platsen vid Bromma flygplats fick OKQ8 sig tilldelad av Stockholms Stad, efter att den gamla stationen inne i Katarinaberget togs bort i samband med byggnationen av det nya bussgaraget.

Servicestationen får hög laddkapacitet för elbilar, Stockholms modernaste biltvätt och grönytor för biologiskt mångfald. Förutom att kylan till kyl- och frysrum kommer från två CO2-aggregat med miljövänligt köldmedium, är hela servicestationen genomtänkt med fokus på hållbarhet.

Servicestationen byggs med material med lågt CO2-avtryck som limträstomme och träullselement. Trä och träbaserade produkter används så mycket som möjligt och plast undviks där det går. Biltvätten får biologisk vattenrening och tvättvattnet går till återbruk.

Servicestationen får lågenergibelysning och behovsanpassad ventilation där luftflödet anpassar sig efter antalet människor, värme m m.

Bergvärme installeras och frikyla kommer användas så mycket som möjligt. De två energieffektiva CO2-aggregaten och ventilationssystemet får effektiv värmeåtervinning,

Butiken som får en miljöprofil kommer undvika engångsmaterial i största möjliga mån. Utanför servicestationen planeras det för biologisk mångfald, bland annat kommer träd planteras.

OKQ8 Bromma Flygplats beräknas stå klar sent våren 2024.

- Jag har jobbat med Kylmästarna i minst två projekt tidigare och vi har stort förtroende för deras kompetens, säger Peter Kastberg, projektchef på Gärahovs Bygg AB.

- Det är alltid roligt att delta i projekt där hållbarhet är i fokus. Vår uppdragsgivare Gärahovs Bygg är en professionell och kommunikativ beställare som det är enkelt att arbeta med, säger Stefan Wretman, projektledare på Kylmästarna.