Elite Hotels nya koncepthotell i Södertälje får CO₂-kyla

När Elite Hotels bygger om Astras gamla huvudkontor i Södertälje till ett italienskt koncepthotell är det Kylmästarna som har totalentreprenaden på storkökskylan.

Det nya hotellet kommer innehålla 160 rum, en stor konferensverksamhet för både små och stora möten, biosalong, barer, stor spa-verksamhet både utom- och inomhus, en italiensk piazza med fontän och ett nytt restaurangkök. Hotellet blir Elite Hotels andra destinationshotell och består av två sammanlänkade huskroppar om totalt 12 000 kvm, ett modernt kontorshus uppfört 1994 samt en vacker bryggeribyggnad från 1896.

Kylmästarnas uppdrag är att framtidssäkra kökskylan genom att installera energieffektiv CO₂-kylmaskin med låga utsläpp. Installationsarbetet startade november 2021 och anläggningen beräknas driftsättas i slutet av augusti 2022.

- Beslutet att satsa på CO₂ (koldioxid) som köldmedium tog vi tillsammans med Kylmästarna. Det känns vettigt att investera i en lösning som vi både effektmässigt som miljömässigt kan stå för. Vårt samarbete med Kylmästarna fungerar ypperligt, säger Henrik Arnell, projekteringschef på ED Bygg AB.

- CO₂-kylmaskinen kommer att betjäna ett frysrum, fem kylrum samt kylmöbler i kök, restaurang och hotellets barer. Den effektiva värmeåtervinningen från CO₂-kylmaskinen går tillbaka till hotellets geoenergibrunnar och återladdar dem. Vi räknar med att tillskottet av återvunnen värme kommer öka bergvärmepumpens verkningsgrad med upp till 15%. Bergvärmen används för uppvärmning av hotellets omfattande spa-anläggning. Det här är en hållbar och energieffektiv kyl- och värmelösning, säger Anders Sandell Karlsson, projektchef på Kylmästarna.

Naturliga köldmedier är framtiden
CO₂ (koldioxid), ammoniak med flera är exempel på naturliga köldmedium som har mycket liten klimatpåverkan. Nordic Climate Group har som mål att vara en förebild inom hållbara och energieffektiva kyl- och värmelösningar, allt för ett hållbart klimat. Elite Hotels satsning på hållbar storkökskyla är ett bra exempel på det.