Vår Gård i Saltsjöbaden satsar på grön kyla

20 Jun 2023 Kylmästarna

Kylmästarna har tillsammans med Kylma driftsat ett Smart Booster-aggregat på Vår Gård i Saltsjöbaden. Med CO2 som köldmedium kommer anläggningens fem kylrum och ett frysrum i restaurangen, samt ett antal kylmöbler att drivas på ett klimatneutralt och effektivt sätt.

1924 förvärvades Vår Gård av av Kooperativa förbundet och blev kursverksamhet för utbildning av KF:s butikspersonal och chefer. Idag är Vår Gård en modern, svanenmärkt och mötescertifierad konferens- och hotellanläggning där hållbarhet är ett av ledorden. Med fokus på miljön blev valet enkelt när det var dags att byta ut den gamla kylanläggningen i resturangen.

I april månad driftsatte Kylmästarna i Stockholm tillsammans med Kylma ett SCM Frigo Smart Booster-aggregat på konferensanläggningen Vår Gård i Saltsjöbaden. Aggregatet driver restaurangens fem kylrum plus ett antal kylmöbler samt ett frysrum. Kyleffekt MT 14 kW och LT 3 kW.

Varje rum har köldmedielarm från SAMON då hela anläggningen använder R744 (koldioxid) som köldmedium. Anläggingens styrsystem är från CAREL; aggregatet styrs av pRACK300T, rumsförångare styrs av MPXpro och hela anläggningen övervakas med Boss-plattformen. Anläggningen kyls via en energibrunn.

Den tidigare anläggningen på vår Gård innehöll sex ramaggregat med semihermetiska kompressorer och en total köldmediemängd på 15 kg R404A och 17 kg R449A jämfört med dagen 40 kg R744. Konverteringen från R404A till R744 har har tillsammans med energibrunnen bidragit till energibesparingar och en mer stabil drift av anläggningen - dessutom är det bra för miljön. 1,3 kg R404A motsvarar 5 ton CO2e, värt att tänka på!

Läs artikeln i sin helhet i Kylmagazinet nr 2